استخدام جهت شرکت خوراک در همدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   27 آذر 1392-18 December 2013بازدید 1034استخدام جهت شرکت خوراک در همدان

به یک همکار خانم جهت بازاریابی در شرکت خوراک در همدان نیازمندیم.

تلفن: 0868353051


اخبار روزنامه ها