استخدام مهندس صنایع در شرکت پتروپارس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   12 آذر 1390-03 December 2011بازدید 4483
استخدام مهندس صنایع در شرکت پتروپارس

شرکت پتروپارس استخدام مینماید

كدشغل

عنوان شغل

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

محل خدمت

سابقه كار(سال)

جنسيت

PLN-02

كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه

مهندسي صنايع

كارشناسي/ كارشناسي ارشد

سايت عملياتي کنگان

4

مرد

PLN-03

سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه

مهندسي صنايع

كارشناسي/ كارشناسي ارشد

سايت عملياتي کنگان

8

مردشرایط استخدام و همکاری با این شرکت:


شرکت پتروپارس

پس از تأييد كميته استخدام همكاري با شركت با شرايط ذيل صورت مي پذيرد:

-همكاري افراد با شركت ، به دو شكل قرارداد خريد خدمت و قرارداد ساعتي مي باشد.
-افرادي كه براي همكاري پذيرفته مي‌شوند ، مي‌بايست مدتي را بصورت آزمايشي خدمت نمايند.
-خدمت آزمايشي با توجه به مقتضيات شغلي و پيشنهاد مديريت مربوطه تعيين و حداكثر سه‌ماه مي باشد.
-حقوق و مزاياي كاركنان آزمايشي ، صرف ‌نظر از نحوه ادامه همكاري آنها ، مطابق آئين‌نامه حقوق و مزاياي كاركنان تعيين و پرداخت مي‌شود.
-ارزيابي كاركنان آزمايشي از لحاظ نحوه انجام‌ وظيفه ، كارآيي ، رفتارو اخلاق كاري و احراز صلاحيت‌هاي مورد نياز توسط مديريت مربوطه انجام گرفته و با خاتمه خدمت آزمايشي ، نظر نهايي مبني بر تمديد قرارداد يا عدم همكاري به مديريت منابع انساني و آموزش اعلام مي‌گردد.
-در صورتي كه ادامه خدمت كاركنان پس از دوره آزمايشي تاييد نشود ، به خدمت آنان خاتمه داده مي‌شود.

برنامه كار

-ساعات كار روزانه شركت از 7:30 دقيقه صبح تا ساعت 16:15  دقيقه بعدازظهر با برخورداري از 60 دقيقه شناوري ( 8:30 صبح الي 17:15) مي باشد.
-برنامه كار كاركنان شاغل در مناطق‌عملياتي و كارگاه پروژه‌ها شامل: دوره‌هاي حضور و استراحت و ساعات شروع و خاتمه كار روزانه ، تابع مقررات و آئين‌نامه كار در مراكز عملياتي مربوطه مي‌باشد.
-در خصوص ميزان ساعات كار كاركنان تمام وقت در هفته و ماه و همچنين استفاده از مرخصي سالانه , كليه كاركنان مشمول قانون كار مي باشند.

آموزش

- پتروپارس به عنوان شركت تخصصي فعال در صنايع بالادستي نفت و گاز , براي توسعه جايگاه خود در بازار بين‌المللي و افزايش حضور وكسب جايگاه شايسته در اين بازار , نيازمند ارتقاء توانايي منابع انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه خود مي باشد. در اين رابطه واحد آموزش  بعنوان بخشي از مديريت منابع انساني ، به صورت جدي از طريق ارزيابي و شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان ، آنان را در فواصل برنامه‌ريزي شده به دوره‌هاي آموزشي اعزام مي‌كند.
-كار بررسي و تأييد نيازهاي آموزشي كاركنان در كميته اي با حضور چند تن از مديران ارشد شركت به انتخاب مدير عامل تعيين مي‌شود . دبيري اين كميته بر عهده مديريت منابع انساني و آموزش مي‌باشد.
-هزينه اعزام كاركنان به دوره‌هاي آموزشي مورد تأييد ، تماماً از طرف شركت پرداخت و ساعات حضور كاركنان در دوره‌هاي آموزشي, مأموريت اداري محسوب مي‌شود.
-بر اساس سياست هاي اتخاذ شده از سوي مديريت ارشد شركت , آموزش كاركنان در محورهاي ذيل دنبال  مي گردد:

آموزش هاي عمومي شامل  زبان انگليسي و كامپيوتر
آموزش‌ هاي  بدو استخدام
آموزش هاي تخصصي شغلي
آموزش مهارتهاي مديريتي  و سرپرستي
اعزام كاركنان به دوره ها , سمينارها و گردهمايي هاي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و فني مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي آنان.


امور رفاهي

شركت پتروپارس به منظور تامين رفاه با هدف افزايش انگيزه و دلبستگي بيشتر آنان انجام اقدامات زير را در چارچوب مقررات شركت با تصويب هيئت مديره در دستور كار خود قرار داده است :

-بيمه هاي تكميلي درمان , عمر و حوادث
-انجام معاينات پزشكي سالانه
-فراهم نمودن  استفاده كاركنان از خدمات مراكز مشاوره اي
-بن غير نقدي ماهانه
-كمك هزينه (هديه) ازدواج
-كمك هزينه تحصيلي فرزندان
-تسهيلات فرهنگي و ورزشي
-پرداخت وام هاي مسكن و ضروري
-ساير موارد


شرايط جذب و استخدام

نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنياي امروز ، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي در سازمان ها مي شود نيروي انساني با كيفيت ، خلاق و پوياست، به همين منظور شركت پتروپارس جهت نيل به اهداف سازمان  در صدد بكارگيري منابع انساني مجرب , متخصص و برخوردار از هوش و انگيزه بالا بمنظور نقش آفريني در ايران و تراز بين المللي است. انجام مأموريت مهم  واگذار شده از سوي وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران به پتروپارس براي حضور مؤثر در بازار صنايع نفت و گاز ايجاب مي‌نمايد , زمينه رشد و ارتقاء تواناييهاي كاركنان بعنوان سرمايه‌ اساسي و مولد شركت فراهم شود . در جهت تحقق اهداف فوق سياستهاي استخدامي شركت برپايه اصول زير تنظيم و توسط مديريت منابع انساني و آموزش اجرا مي‌شود

برای افرادی که تا به حال ثبت نام نکردند:

شرايط عمومي استخدام

1- معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
2- التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
3- رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار
4- نداشتن سابقه همكاري و عضويت در گروههاي سياسي غيرقانوني
5- نداشتن اعتياد به مواد مخدر
6- نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي
7- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي (ليسانس)
8- نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي
9- نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركتها و مؤسسات
10- برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر
11- قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت
استخدام مهندس صنایع،شرکت پتروپارس
اخبار روزنامه ها