استخدام لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی در شرق تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   01 دی 1390-22 December 2011بازدید 3299استخدام لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی در شرق تهران

لیسانس مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع برای کارخانه ای در شرق تهران با دو سال سابقه نیازمندیم

ارسال رزومه : Datees51@yahoo.com

پایان مهلت اعتبار آگهی 30 دی 90استخدام لیسانس صنایع مدیریت صنعتی شرق تهران
اخبار روزنامه ها