استخدام کارشناس مدیریت و صنایع سرپرست ارتباط با مشتریان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   12 اردیبهشت 1391-01 May 2012بازدید 2493استخدام کارشناس مدیریت و صنایع سرپرست ارتباط با مشتریان

ليسانس / فوق ليسانس مهندسي صنايع / مديريت/ سرپرست مركز ارتباطات با مشتريان
ليسانس مهندسي/ كارشناس فروش
ليسانس / فوق ليسانس مهندسي / مديريت / سرپست فروش منطقه
ليسانس / فوق ليسانس علوم اجتماعي / ارتباطات / گرافيك / ساير رشته هاي مرتبط سرپرست تبليغات


<a class=استخدام کارشناس مدیریت و صنایع سرپرست ارتباط با مشتریان " title="استخدام کارشناس مدیریت و صنایع سرپرست ارتباط با مشتریان " width="482" height="617" />

آخرین مهلت اعتبار آگهی 1391/03/03
استخدام کارشناس مدیریت صنایع سرپرست ارتباط با مشتریان
اخبار روزنامه ها