استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو در جاده آبعلی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   31 خرداد 1391-20 June 2012بازدید 2075

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو در جاده آبعلی

یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو واقع در جاده آبعلی- منطقه صنعی کمرد جهت تکمیل کادر کنترل کیفی خود به ۲ نفر مهندس صنایع نیازمند است.

۷۶۲۶۲۰۴۷:FAX

Job.kico@gmail.com
آخرین مهلت:
۴ تیر
استخدام مهندس صنایع
اخبار روزنامه ها