استخدام مهندس برق و مکانیک و تراشکار در واحد ماشین سازی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   19 تیر 1391-09 July 2012بازدید 4009
استخدام مهندس برق و مکانیک و تراشکار در واحد ماشین سازی

<a class=استخدام مهندس برق و مکانیک و تراشکار در واحد ماشین سازی" title="استخدام مهندس برق و مکانیک و تراشکار در واحد ماشین سازی" width="765" height="726" />

استخدام مهندس برق استخدام مهندس مکانیک استخدام تراشکار
اخبار روزنامه ها