استخدام مهندس چوب و کاغذ و مکانیک در کارخانه کاغذسازی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   14 شهریور 1391-04 September 2012بازدید 3846استخدام مهندس چوب و کاغذ و مکانیک در کارخانه کاغذسازی

<a class=استخدام مهندس چوب و کاغذ و مکانیک در کارخلنه کاغذسازی" title="استخدام مهندس چوب و کاغذ و مکانیک در کارخلنه کاغذسازی" width="765" height="342" />

استخدام مهندس چوب و کاغذ استخدام مهندس مکانیک
اخبار روزنامه ها