استخدام مهندس برق,مکانیک و صنایع در یک شرکت بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   26 فروردین 1392-15 April 2013بازدید 9962
استخدام  مهندس برق,مکانیک و صنایع در یک شرکت بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی


یک شرکت بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر مهندسی خود در دفتر تهران استخدام می نماید.

مهندس برق- ابزار دقیق
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی برق


مهندس مکانیک piping
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک


مهندس مکانیک mechanical
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک


مهندس صنایع- کنترل پروژه
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی صنایع


ارسال ایمیل: boile@khdico.com

انقضا:27 فروردیناستخدام استخدام مهندس استخدام مهندس برق استخدام مهندس مکانیک استخدام مهندس صنایع
اخبار روزنامه ها