استخدام نمایندگی یك كمپانی معتبر اروپائی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شرکت های خارجیارسال شده در   17 خرداد 1390-07 June 2011بازدید 4182


نمایندگی یك كمپانی معتبر اروپائی دعوت به همکاری مینماید:
رشته های مورد نیاز:
مهندس فروش شبکه های کامپیوتری

استخدام شرکت خارجی


آخرین مهلت ارسال رزومه:25   خرداد 90


استخدام نمایندگی كمپانی معتبر اروپائی
اخبار روزنامه ها