استخدام دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شرکت های خارجیارسال شده در   17 آذر 1388-08 December 2009بازدید 11253


استخدام دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP

دفتر حفاظت لایه اوزن و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از کارشناسان مهندسی مکانیک ، شیمی ، صنایع ، تاسیسات و رشته های مرتبط دعوت به همکاری می کند . http://irandoe.org/doeportal/ozone/?pid=2811
اخبار روزنامه ها