استخدام مهندس در شرکت بین المللی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شرکت های خارجیارسال شده در   24 شهریور 1389-15 September 2010بازدید 6051


A reputable telecommunications company, active in National and International

- Candidates are preferred to be familiar with Fibre Optic networks & SDH - Fluency in English is Mandatory Send your resume to career2@itaco.net or fax it to 88075484

مهلت تماس : 89/07/17
تاریخ روزنامه : 9/06/23
منبع : جابیران


اخبار روزنامه ها