اعزام نیروی کار حسابدار به کانادا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خارج کشورارسال شده در   13 تیر 1390-04 July 2011بازدید 4590


اعزام نیروی کار حسابدار به کانادا

Canada , Quebec , اعزام نیروی کار حسابدار , اخذ ویزای اقامت کاری , ( فرصتی ویژه ) , موسسهKAPبامجوز رسمی , وزارت کار و امور اجتماعی


ميرداماد 34 و22894833 مركزي 56 و 88341363


اعزام نیروی کار حسابدار به کانادا
اخبار روزنامه ها