استخدام ترکیه در شرکت معتبر فعال در بازار جهانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خارج کشورارسال شده در   19 دی 1390-09 January 2012بازدید 7521استخدام ترکیه در شرکت معتبر فعال در بازار جهانی

شرکت معتبر فعال در بازار جهانی لوازم آرایشی بهداشتی استخدام می نماید
عناوین شغلی :
همکار ارشد بازاریابی صادراتی F1
همکار اجرایی بازرگانی F2
همکار اجرایی حسابداری F3
همکار ارشد ویزیت پزشکی F5

استخدام در کشور جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران

محل استقرار کدهای F2 , F3  کشور ترکیه - استانبول و محل اسقرار کدهای F1 F4 , F5 در کشور ایران - تهران می باشداستخدام ترکیه شرکت معتبر فعال بازار جهانی
اخبار روزنامه ها