دعوت به همکاری در پروژه شهرک مسکونی در خارج از کشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خارج کشورارسال شده در   12 خرداد 1387-01 June 2008بازدید 4258


پروژه شهرک مسکونی در خارج از کشور Û تکنیسین نازک کاری و سفت کاری ساختمان Û تکنیسین تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان Û تکنیسین ابنیه و علمیات خاکی و روسازی محوطه شهرک Û تکنیسین تأسیسات زیربنایی مکانیک و برقی شهرک Û راننده گریدر ماهر Û انواع تخصص های دیگر قابل استفاده در پروژه داوطلبان مدارک و سوابق را به نام «پروژه شهرک مسکونی» ارسال نمایند. فکس: 88072523(021) تلفن: 88072523(021) يكشنبه 12 خرداد 1387 همشهری

اخبار روزنامه ها