دعوت به همکاری در دانشگاه شاهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / دعوت به همکاری ارسال شده در   10 دی 1391-30 December 2012بازدید 5513دعوت به همکاری در دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد جهت تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود(درمانی و غیر درمانی) از میان دانش آموختگان دانشگاههای معتبر در تهران دعوت به همکاری می نماید.


دعوت به همکاری در دانشگاه شاهد شاهد استخدام دانشگاه شاهد
اخبار روزنامه ها