استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي كرج

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   13 بهمن 1390-02 February 2012بازدید 10795استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي كرجدانشگاه آزاد اسلامي كرج به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود استخدام مي كند.

به گزارش خبرنگاربازاركار، دانشگاه آزاد اسلامي كرج نيروهاي مورد نياز خو درا ازطريق مصاحبه و گزينش براي اشتغال در دانشگاه دعوت به همكاري مي نمايد.
براين اساس، دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس پرستاري الزامي مي باشد.
داشتن معدل تحصيلي بالاتر از 15و ترجيحا فارغ التحصيلي از دانشگاه آزاد اسلامي از شرايط استخدام دراين فراخوان مي باشد.
متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعات بيشتر به صفحه 8 شماره 669 نشريه بازاركار مورخ 11 بهمن مراجعه و حداكثر تا تاريخ 20 بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.


استخدام دانشگاه آزاد اسلامي كرج
اخبار روزنامه ها