استخدام مدیر کارخانه,کارشناس مهندسی,تدارکات,رئیس حسابداری و مهندس در کرج

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   14 امرداد 1392-05 August 2013بازدید 2155استخدام مدیر کارخانه,کارشناس مهندسی,تدارکات,رئیس حسابداری و مهندس در کرج


یک شرکت تولیدی در زمینه لاستیک در تهران
یک شرکت تولیدی در زمینه صنعت لاستیک جهت تصدی مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید.

    ردیف ۱ : مدیر کارخانه ، فوق لیسانس لاستیک یا مهندسی صنایع ، با پنج سال سابقه کار ، در شهرک صنعتی اشتهارد
    ردیف ۲ : کارشناس مهندسی صنایع و برنامه ریزی ، لیسانس مهندسی صنایع ، با پنج سال سابقه کار ، در شهرک صنعتی اشتهارد
    ردیف ۳ : کارشناس تدارکات و خرید خارجی ، لیسانس مهندسی صنایع ، با چهار سال سابقه کار ، در تهران یا کرج
    ردیف ۴: رئیس حسابداری مالی و قیمت تمام شده ، کارشناس حسابداری ، با چهار سال سابقه کار ، در شهرک صنعتی اشتهارد
    ردیف ۵ : مهندسی لاستیک یا پلیمر، لیسانس مهندسی لاستیک یا پلیمر ، با چهار سال سابقه کار ، در شهرک صنعتی اشتهارد

متقاضیان مشخصات و سوابق کاری خود را تا تاریخ درج آگهی به مدت سه روز به شماره فکس و یا آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: resume.srco@yahoo.com
فاکس: 02144503820


استخدام کرج استخدام در کرج استخدام مدیر کارخانه در کرج کارشناس مهندسی صنایع در کرج
اخبار روزنامه ها