استخدام مدیر ,کارشناس و حسابدار در شرکت رضوان شکلات کرج

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   23 شهریور 1392-14 September 2013بازدید 1369 استخدام مدیر ,کارشناس و حسابدار در شرکت رضوان شکلات کرج

شرکت رضوان شکلات (باراکا) دعوت به همکاری می نماید.


مدیر برنامه ریزی و انبارها
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 6سال
محل استخدام : کرج

رئیس انبارها
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : کرج

رئیس حسابداری مالی و صنعتی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 6سال
محل استخدام : تهران

مسئول خزانه
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران

مسئول حقوق و دستمزد
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران

رئیس اداری
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : کرج

کارشناس کنترل و بازرسی بازار
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران

کارشناس فروش
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران

job@barakachocolate.com
انقضا:30 شهریوراستخدام کارشناس استخدام مدیر در کرج استخدام کارشناس در کرج استخدام مدیر در کرج استخدام کرج استخدام در کرج کار در کرج
اخبار روزنامه ها