استخدام بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی نور در کرج و تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   16 مهر 1392-08 October 2013بازدید 1686استخدام بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی نور در کرج و تهران

بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نور جهت تكميل كادر درماني و پشتيباني خود كه از طريق مصاحبه انتخاب خواهند شد، از متقاضيان واجد شرايط كه داراي حداكثر 30 سال سن و سلامت جسمي و رواني باشند بصورت تمام وقت در رشته هاي مشروحه ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند پس از مطالعه عناوين شغلي مورد نياز، در صورت دارا بودن شرايط احراز شغل اطلاعات مورد نياز را بطور كامل در فرم مخصوص ثبت و تا تاريخ 30 مهر ماه ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم بنحو مقتضي از واجدين شرايط دعوت به عمل آيد.
1- كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارک پزشکی


2- منشي خدمات باليني
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : يراپزشكي (بهداشت محيط، بهداشت عمومي (خانواده) و مامائي)،


3- كارشناس پرستاري
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهي پايان طرح نيروي انساني (ترجيحاً در بخش و يا مراكز چشم پزشكي)، آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج , تهران

4- تكنسين بيهوشي
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)، آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : بیهوشی،

5- تكنسين اتاق عمل
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)، آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل 2 سال تجربه مفيد در اتاق عمل مراكز چشم پزشكي و آشنايي با تجهيزات اتاق عمل چشم
رشته های تحصیلی قابل قبول : اتاق عمل،

6- كارشناس ترخيص بيماران
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل 5 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر ترجيحا در بخش بهداشت و درمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارك پزشكي ، امور مالي يا مديريت خدمات بهداشتي و درماني،

7- كارشناس بيمه و امور قراردادها
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل 5 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر ترجيحا در بخش بهداشت و درمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارك پزشكي ، امور مالي ، مديريت بيمه و مديريت خدمات بهداشتي و درماني،

8- كمك پرستار
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن حداقل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه ترجيحاً در رشته علوم تجربي. دارا بودن گواهينامه دوره آموزشي كمك پرستاري حداقل 3 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر.
مقطع تحصیلی : دیپلم , فوق دیپلم , کارشناسی
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : دارا بودن حداقل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه ترجيحاً در رشته علوم تجربي. دارا بودن گواهينامه دوره آموزشي كمك پرستاري حداقل 3 سال تجربه مفيد در حرفه مورد نظر

http://noorvision.com/fa/jobs


استخدام کرج استخدام در کرج استخدام تکنسین بیهوشی استخدام تکنسین بیمارستان استخدام کارشناس پرستاری استخدام کارشناس
اخبار روزنامه ها