استخدام جهت همکاری با مراکز جراحی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   14 آذر 1392-05 December 2013بازدید 650استخدام جهت همکاری با مراکز جراحی

به یک نفر تکنسین بیهوشی جهت همکاری با مراکز جراحی در کرج نیازمندیم.
تلفن: 02634201549,09123605159استخدام جهت همکاری با مراکز جراحی استخدام جهت همکاری استخدام در مراکز جراحی
اخبار روزنامه ها