استخدام کارشناس در پروژه تونل سازی در نواحی کرمانشاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرمانارسال شده در   09 آذر 1390-30 November 2011بازدید 3308

استخدام کارشناس در پروژه تونل سازی در نواحی کرمانشاه


جهت پروژه تونل سازی در نواحی استان کرمانشاه به نیروهای زیر نیاز است.

کارشناس عمران یا معدن مسلط به امور قراردادها و دفتر فنی
کارشناس کنترل پروژه
کارشناس و تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیک،بتن و آسفالت
کارشناس اجرایی


ارسال سوابق با ذکر ردیف: 44059649  _ employment.k.co@gmail.com


استخدام کارشناس،پروژه تونل سازی،نواحی کرمانشاه
اخبار روزنامه ها