استخدام کارشناس در شرکت فناوری پدیدار کرمان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرمانارسال شده در   09 شهریور 1392-31 August 2013بازدید 2127استخدام کارشناس در شرکت فناوری پدیدار کرمان


شرکت فناوری پدیدار کرمان , جهت تکمیل کادرمتخصص فروش , خود باحقوق ومزایای مکفی , کارشناس فروش باسابقه کارمفید , استخدام می نمایدومتقاضیان , میتوانند برای اطلاعات بیشتر به , کرمان:خ امام خمینی-ک.ش1 , سمت راست نبش ک بهشت مراجعه , 2263200-0341تماس حاصل , نمایید. , www.padidar.com
1392/6/9 الی 1392/6/10استخدام کرمان استخدام در کرمان استخدام کارمند در کرمان استخدام کارشناس در کرمان شرکت فناوری پدیدار کرمان
اخبار روزنامه ها