آگهی استخدام بیمارستان آیت الله کاشانی در کرمان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرمانارسال شده در   13 شهریور 1392-04 September 2013بازدید 5972آگهی استخدام بیمارستان آیت الله کاشانی در کرمان
بیمارستان آیت اله کاشانی- تأمین اجتماعی:

تلفن : ۲۲۳۶۶۸۶ -۰۳۴۱ ۲۲۲۴۹۹۳استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

کرمان

کرمان

آیت اله کاشانی

رادیولوژی

بورد تخصصی

۱

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و پرکیس مارانه

از ساعت ۸ الی ۱۴

۰۳۴۱

۲۲۳۶۶۸۶

۲۲۲۴۹۹۳

زنان

بورد تخصصی

۳

ارولوژی

بورد تخصصیاستخدام کرمان استخدام در کرمان استخدام بیمارستان کاشانی در کرمان استخدام پزشک در کرمان
اخبار روزنامه ها