استخدام عضو هيئت علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي کرمان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرمانارسال شده در   01 مهر 1388-23 September 2009بازدید 3790


استخدام عضو هيئت علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي کرمان

آگهي استخدام عضو هيئت علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي کرمان مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال جاري نسبت به استخدام دو عضو هيئت علمي پژوهشي بصورت پيماني در رشته هاي Ph.D فيزيولوژي با گرايش قلب و عروق، غدد و متابوليسم ، گوارش ، کليه و يا تخصص باليني در رشته هاي مذکور اقدام مي نمايد. متقاضيان علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي اعضاء هيئت علمي آموزشي بايد داراي سابقه قابل قبول از نظر فعاليتهاي پژوهشي نيز باشند. متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را به همراه CV کامل به آدرس پستي: کرمان ـ چهارراه طهماسب آباد ، ابتداي بلوار جهاد، ابتداي خيابان ابن سينا، مرکز تحقيقات فيزيولوژي يا به آدرس پست الکترونيک info@kprc.ac.ir ارسال نمايند. شماره تلفن مرکز 2264071-0341 و شماره فاکس 2264097-0341 مي باشد. http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/DesktopModules/Package_SazmanMarkazi_News/ShowNews.aspx?Id=1489
اخبار روزنامه ها