استخدام مسئول پخش آقا آشنا به کامپیوتر جهت کار در زمینه مدیریت حمل و نقل در اهواز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خوزستانارسال شده در   19 دی 1391-08 January 2013بازدید 1573




استخدام مسئول پخش آقا  آشنا به کامپیوتر جهت کار در زمینه مدیریت حمل و نقل در اهواز


مسئول پخش     مرد     اهواز

09171482481   شماره تماس 

سن24-30 -

دیپلم یا فوق دیپلم - آشنا به کامپیوتر - ترجیحا دارای سابقه در پخش - دارای روابط عمومی بالا و مدیریت حمل و نقل    


مهلت تماس تا تاریخ: 20 دی ماه





استخدام خوزستان حمل و نقل استخدام آقا مسئول پخش
اخبار روزنامه ها