فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی خوزستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خوزستانارسال شده در   31 تیر 1392-22 July 2013بازدید 2567



فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی خوزستان

کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استانداری خوزستان در نظر دارد در چارچوب آئین نامه مربوطه و به منظور توسعه متوازن دفاتر مذکور در سطح استان نسبت به ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت در شهرهای استان اقدام نماید. متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به وب سایت استانداری خوزستان به آدرس www.ostan-kz.ir مراجعه وپس از مطالعه دقیق شرایط فراخوان و اسکن مدارک مورد نیاز ،فرم ثبت نام راتکمیل وکد رهگیری دریافت نمایند.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس http://ostandari.ermiyaco.ir/ مراجعه کنند.


استخدام خوزستان استخدام در خوزستان استخدام های خوزستان استخدام خوزستان در سال92 استخدام دفتر پیشخوان دولت در خوزستان
اخبار روزنامه ها