استخدام کارمند امور پشتیبانی و لجستیک در منطقه آزاد كيش

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کیش و قشمارسال شده در   22 مهر 1392-14 October 2013بازدید 3027استخدام کارمند امور پشتیبانی و لجستیک در منطقه آزاد كيش

Kish Golden Gate Company

Oil & Gas Logistics Support & Solutions

كارمند امور پشتيباني – لجستيك ترافيك 4 نفر – آقا

ديپلم/ فوق ديپلم/ ليسانس – آشنايي كافي به زبان انگليسي

گواهينامه پايه 2/ سن 24 الي 30 سال
ارسال رزومه به: resume@kishgoldengate.com
آخرين مهلت:
26 مهر 1392


استخدام کارمند استخدام کارمند لجستیک استخدام کارمند پشتیبانی
اخبار روزنامه ها