استخدام مدیر بازرگانی 90/05/06

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   06 امرداد 1390-28 July 2011بازدید 2317استخدام مدیر بازرگانی

مدارک مورد نياز:
کپی سوابق کاری، کپی سوابق تحصيلی

نحوه تماس:
تلفن66427551

آخرين مهلت:
15 امرداد 1390استخدام مدیر بازرگانی
اخبار روزنامه ها