استخدام مدیر تولید،کنترل کیفیت،بازرگانی در کارخانه شیر و لبنیات بیستون

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   28 مهر 1390-20 October 2011بازدید 5619

استخدام مدیر تولید،کنترل کیفیت،بازرگانی در کارخانه شیر و لبنیات بیستون


<a class=استخدام مدیر " title="استخدام مدیر " width="885" height="457" />

استخدام مدیر تولید،کنترل کیفیت،بازرگانی،کارخانه شیر و لبنیات،بیستون
اخبار روزنامه ها