استخدام مدیر عامل و مدیران دپارتمان های آموزشی در موسسه مطالعات پژوهشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   23 آذر 1390-14 December 2011بازدید 2847


استخدام مدیر عامل و مدیران دپارتمان های آموزشی در موسسه مطالعات پژوهشی


دعوت به همكاری موسسه مطالعات و پژوهشهای تجارت جهانی گوهريان


مدرک تحصيلی

رشته

عنوان شغل

دكتری

دكتري تجارت بين الملل / روابط بين الملل / مديريت استراتژيك / مديريت بازرگاني - بازاريابي

مدير دپارتمان طرح و برنامه

دكتری

دكتري تجارت بين الملل / روابط بين الملل / مديريت استراتژيك / مديريت بازرگاني - بازاريابي

مدير دپارتمان خلاقيت و نوآوري

دكتری

دكتري تجارت بين الملل / روابط بين الملل / مديريت استراتژيك / مديريت بازرگاني - بازاريابي

مدير عاملمدير دپارتمان كارآفريني

دكتری

دكتري تجارت بين الملل / روابط بين الملل / مديريت استراتژيك / مديريت بازرگاني - بازاريابي

مدير عامل
استخدام مدیر عامل و مدیران دپارتمان های آموزشی در موسسه مطالعات پژوهشی

پایان مهلت اعتبار آگهی 27 آذر 90استخدام مدیر عامل مدیر دپارتمان آموزشی موسسه مطالعات پژوهشی
اخبار روزنامه ها