استخدام مدیر تولید و کارشناس در يک شركت توليدی فعال

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   10 دی 1390-31 December 2011بازدید 3187استخدام مدیر تولید و کارشناس در يک شركت توليدی فعال

كارشناس : کارمند امور اداری /نیروی انسانی /مسئول دفتر /منشی
کارشناس حسابداری: مسئول مالی اداری /رئيس حسابداری /كارشناس مالی
کارشناس مكانيک : مدير كارخانه /مدير توليد

استخدام مدیر تولید و کارشناس در يک شركت توليدی فعال

پایان مهلت اعتبار آگهی 20 دی 90


استخدام مدیر تولید کارشناس شركت توليدی فعال استخدام کارمند منشی کارشناس مالی
اخبار روزنامه ها