استخدام مدیر و معاون در مركز آموزشی معتبر در تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   02 خرداد 1391-22 May 2012بازدید 2859


استخدام مدیر و معاون در مركز آموزشی معتبر در تهران

معاون مالی : كارشناسی ارشد فوق ليسانس حسابداری
مدير واحد انتشارات : فوق ليسانس / ليسانس رشته های فنی
مدير كل آموزش : مهندسی كارشناسی ارشد فوق ليسانس رشته های فنی مهندسی
مدير دفتر منابع انسانی : كارشناسی ارشد فوق ليسانس مديريت منابع انساني

<a class=استخدام مدیر و معاون در مركز آموزشی معتبر در تهران " title="استخدام مدیر و معاون در مركز آموزشی معتبر در تهران " width="543" height="491" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 1391/03/19
استخدام مدیر معاون مركز آموزشی تهران
اخبار روزنامه ها