استخدام مدیر تولید و کارشناس اتوماسیون در واحد تولیدی در شرق تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   06 تیر 1391-26 June 2012بازدید 2048استخدام مدیر تولید و کارشناس اتوماسیون در واحد تولیدی در شرق تهران

<a class=استخدام مدیر تولید و کارشناس اتوماسیون در واحد تولیدی در شرق تهران" title="استخدام مدیر تولید و کارشناس اتوماسیون در واحد تولیدی در شرق تهران" width="877" height="687" />

استخدام مدیر تولید استخدام کارشناس اتوماسیون
اخبار روزنامه ها