استخدام کارشناس مدیریت صنعتی در شركت توليدی صنعتی در تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   13 آذر 1391-03 December 2012بازدید 2496استخدام کارشناس مدیریت صنعتی در شركت توليدی صنعتی در تهران

عنوان شغلی : مدیر _ مدیریت صنعتی
مدرک تحصیلی : كارشناسی
رشته تحصیلی : ليسانس مديريت صنعتی


متقاضيان محترم رزومه خودرا به آدرس :Dsmm.Moghadam@yahoo.com ارسال نمايند.

پایان مهلت اعتبار آگهی 7 دی 91


استخدام کارشناس مدیریت صنعتی شركت توليدی صنعتی استخدام تهران استخدام مدیر
اخبار روزنامه ها