استخدام مدیر فروش,مدیر اجرایی,مدیر صادرات,حسابدار و کارشناس در شرکت پخش آلپا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   17 اسفند 1391-07 March 2013بازدید 2031استخدام مدیر فروش,مدیر اجرایی,مدیر صادرات,حسابدار و کارشناس در شرکت پخش آلپامدیر فروش ناحیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : تهران

شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی، نرم افزارهای Office


مدیر صادرات منطقه ای

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی و خارجی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


مدیر محصول

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


مدیر شعبه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


مدیر اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


کارشناس آمار

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


مسئول دفتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


سرپرست زنجیره ای

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : آمادگی جهت سفر داخلی- آشنایی کامل با زبان انگلیسی و نرم افزارهای Office


کارشناس حسابداری

مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : با سابقه کار در شرکت های پخش مویرگی


بازاریاب

مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام :
شرایط : با سابقه کار در شرکت های پخش مویرگی


نیروی چیدمان

مقطع تحصیلی : دیپلم
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران


فکس: 88976095

ایمیل: hr@amadehlaziz.com
استخدام مدیر استخدام استخدام مدیر صادرات استخدام مدیر فروش استخدام حسابدار
اخبار روزنامه ها