استخدام مدیر در شرکت پیمانکاری فعال در پروژه های صنعتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   20 امرداد 1392-11 August 2013بازدید 1390استخدام مدیر در شرکت پیمانکاری فعال در پروژه های صنعتی

 
آگهي استخدام يك شركت معتبر پيمانكــاري EPC فعال در زمينه پروژه هاي صنعتي در تهرانعنوان آگهي
1392/05/27مهلت تماس
لطفا دقت فرمائيد نام فايل رزومه ارسالي به نام متقاضي و عنوان موضوع ايميل مطابق باعنوان شغل درج شده در بالا باشد. از واجدين شرايط تقاضا مي شود سوابق خود را به آدرس پست الكترونيكي hr@bamrahco.com و يا فاكس 88785081 ارسال فرمايند.توضيحات

مدرک تحصيليگرايشرشتهعنوان شغل
-آشنايي كامل به فرآيندهاي منابع انساني (جذب، آموزش، مديريت عملكرد، ارتقاء، سيستم هاي انگيزشي، پاداش، برنامه ريزي منابع انساني ) / آشنايي كامل به نظام طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل / آشنايي به سيستم مديريت كيفيتليسانس مديريت يا ساير رشته هاي مرتبط علوم انسانيكارشناس منابع انساني - تهراناستخدام مدیر استخدام کارشناس منابع انسانی استخدام شرکت پیمانکاری
اخبار روزنامه ها