استخدام بازاریاب در یک شرکت عظیم و معتبر ساختمانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بازاریابارسال شده در   23 فروردین 1391-11 April 2012بازدید 1664استخدام بازاریاب در یک شرکت عظیم و معتبر ساختمانی

یک شرکت عظیم و معتبر ساختمانی جهت تشکیل تیم بازاریابی و فروش خود در یک پروژه بزرگ تجاری و اداری درشهر مشهد ، افرادی با مشخصات زیر را به همکاری به صورت تمام وقت دعوت می نماید.

استخدام

واجدین شرایط می توانند تقاضای خود را به همراه رزومه کاری ، شماره تماس و مشخص نمودن ردیف کاری مورد تقاضا در قسمت subject پست الکترونیکی به آدرس : mifciran@.com ارسال نمایند . بدیهی است پس از بررسی مدارک نسبت به تعیین زمان مصاحبه حضوری اقدام خواهد شد .استخدام بازاریاب
اخبار روزنامه ها