استخدام بازاریاب و نماینده فروش در حوزه محصولات کشاورزی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بازاریابارسال شده در   08 آبان 1391-29 October 2012بازدید 2022استخدام بازاریاب و نماینده فروش در حوزه محصولات کشاورزی


جذب نيرو در شركت پارمین – فعال در حوزه محصولات كشاورزی

عنوان شغلی : بازاریاب و نماینده فروش
شرایط : آشنایی با صنعت میوه و استانداردهای موجود
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : تمامی رشته های مرتبط

استخدام بازاریاب و نماینده فروش در حوزه محصولات کشاورزی

پایان مهلت اعتبار آگهی 91/11/30


استخدام بازاریاب نماینده فروش محصولات کشاورزی
اخبار روزنامه ها