استخدام مهندس عمران و نقشه برداری در شرکت مهندسین مشاور در مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   23 اردیبهشت 1391-12 May 2012بازدید 5224استخدام مهندس عمران و نقشه برداری در شرکت مهندسین مشاور در مشهد

مهندس عمران با 5 سال سابقه در پروژه های سدسازی یا شبکه-3 نفر
مهندس عمران یا مکانیک با سابقه 5 سال در خطوط انتقال آب-1 نفر
تکنسین نقشه بردار-با سابقه حداقل 5 سال-1 نفر

فکس:05116090326
پایان مهلت اعتبار آگهی 91/02/30

استخدام مهندس عمران نقشه برداری شرکت مهندسین مشاور مشهد
اخبار روزنامه ها