استخدام مهندس برق در یک شرکت صنایع غذایی در مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   27 خرداد 1392-17 June 2013بازدید 1955استخدام مهندس برق در یک شرکت صنایع غذایی در مشهد

<a class=استخدام مشهد" src="http://www.unp.ir/downloads/1/1371489565.jpg" align="none" width="499" height="466">

اخبار روزنامه ها