استخدام نگهدار ی از سالمند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   06 آذر 1392-27 November 2013بازدید 714استخدام نگهدار ی از سالمند

به یک نفر خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم.

آدرس  :  میدان عدل خمینی – فیاض بخش 10 – پلاک 48
تلفن: 09156579092
استخدام مشهد استخدام پرستار سالمند استخدام پرستار سالمند در مشهد
اخبار روزنامه ها