استخدام گروه مهندسی معماری آلپای

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   10 آذر 1392-01 December 2013بازدید 809استخدام گروه مهندسی معماری آلپای

گروه مهندسی معماری آلپای در مشهد به تعدادی نیروی حرفه ای جهت کار در واحد بازرگانی با یک میلیون حقوق ثابت و بیمه نیازمند است.

تلفن: 09155124682استخدام گروه مهندسی معماری آلپای استخدام در واحد بازرگانی استخدام گروه مهندسی الپای
اخبار روزنامه ها