استخدام مهندس ناظر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   15 آذر 1392-06 December 2013بازدید 2176استخدام مهندس ناظر

یک شرکت مهندسین مشاور واقع در خراسان رضوی از افراد با شرایط زیر و با سابقه کار راه و تونل استخدام می‌نماید

1-  مدیر پروژه با سابقه 25- 20 سال

2-  سر ناظر با سابقه 20- 15 سال

3-  مهندس ناظر با سابقه 15- 10 سال

4-  مهندس نقشه بردار با سابقه 15- 10 سال

5-  تکنسین با سابقه 15- 10 سال

6-  کارشناس رسیدگی  فنی با سابقه 15- 10 سال

متقاضیان رزومه خود را با ذکر ردیف به شماره 02144480149 ارسال نمایند.مهندس ناظر کارشناس رسیدگی فنی تکنسین با سابقه مدیر پروژه
اخبار روزنامه ها