استخدام در مرکز فرهنگی توس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   30 آذر 1392-21 December 2013بازدید 1188استخدام در مرکز فرهنگی توس

به کارمند اداری و مدیر داخلی و منشی در در مرکز فرهنگی توس در مشهد نیازمندیم.

تلفن: 05118792499اخبار روزنامه ها