استخدام کاردان و تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در یک مرکز درمانی در ساری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مازندرانارسال شده در   24 تیر 1392-15 July 2013بازدید 1037استخدام کاردان و تکنسین اتاق عمل و بیهوشی در یک مرکز درمانی در ساریاستخدام مرکز جراحی پارس کلینیک واقع در ساری

مرکز جراحی پارس کلینیک

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مازندران

ساری

پارس کلینیک

اتاق عمل

کاردان

۳۰۱۵۱-

۲۲۵۴۰۱۸-

۱۹-

۲۲۵۴۰۲۱

بیهوشی

کاردان

۲


استخدام مازندران استخدامی های مازندران استخدام در مازندران استخدام کاردان در مازندران استخدام تکنسین اتاق عمل در مازندران استخدام ساری
اخبار روزنامه ها