كارمندان قراردادی انتقالی استخدام پيمانی مي‌شوند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   13 اردیبهشت 1390-03 May 2011بازدید 4098


كارمندان قراردادي انتقالي استخدام پيماني مي‌شوند


معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: كاركنان قراردادي كه استان‌ها به آنها نياز دارند و محل كارشان مشخص شده در حالي كه منتقل ‌شوند آنان را از وضع قراردادي به وضع پيماني تبديل مي‌كنيم. لطف‌الله فروزنده در حاشيه جلسه هيات‌دولت در پاسخ به سوالي پيرامون خروج كارمندان از تهران، گفت: در اين باره ما تصميمي گرفتيم مبني بر اينكه كاركنان قراردادي كه استان‌ها به آنها نياز دارند و محل كارشان مشخص شده در حالي كه منتقل ‌شوند آنان را از وضع قراردادي به وضع پيماني تبديل مي‌كنيم. وي در تشريح بيشتر اين تصميم دولت یاد‌آور شد: قراردادي‌هاي كار معيني كه داوطلبانه از تهران منتقل بشوند و مدركشان هم مدرك دانشگاهي باشد و دستگاهي هم در استان مقصد نيازمند آنان باشد، تبديل وضع به پيماني مي‌شوند. وی در ادامه اعلام كرد: ما يك دستورالعمل نظام آموزشي نیز نوشتيم مبني بر اينكه كارمنداني كه يك دوره آموزشي را طي كنند و نمره آموزشي‌ آنها بالا باشد و تجربه كافي را كسب كنند، مدارك آموزشي‌ آنها تبديل به يك مدرك استخدامي در داخل مي‌شود. فروزنده تصريح كرد: اين مصوبه بدان معناست كه كارمندان ديپلم معادل كارشناسي، كارمندان ليسانس معادل فوق‌ليسانس و مقاطع بالاتر به همينگونه برايشان محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: كارمندان ما نياز نيست براي آنكه مدركي بگيرند، بروند حتما در دانشگاهي تحصيل كنند يعني مي‌توانند با آموزش‌هاي ضمن خدمت و نمره ارزشيابي بالا كه در نظام اداري بدست مي‌آيد، تبديل وضع شود.

فارس


كارمندان قراردادی انتقالی استخدام پيمانی
اخبار روزنامه ها