استخدام كارمند در تهران ممنوع

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   19 اردیبهشت 1390-09 May 2011بازدید 1713استخدام كارمند در تهران ممنوع

لطف الله فروزنده با تاكيد بر اينكه امكان انتقال نيرو به تهران وجود ندارد، گفت: به زودي عملكرد دستگاه‌ها در سال گذشته در زمينه اجراي دوركاري را اعلام مي‌كنيم.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در سخناني با اشاره به ضرورت تحول در نظام اداري كشور گفت كه دوركاري تحولي جدي در نظام اداري است و به عنوان يك روش پذيرفته شده و مورد تائيد موسسات علمي و پژوهشي است.

وي ادامه داد: دوركاري در ادارات مورد تاكيد رئيس جمهور، تصويب هيأت دولت به عنوان يك موضوع در رسانه ها مطرح شده است و تمام معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بايد دوركاري را به صورت يك فرايند اجرايي كنند.

فروزنده افزود: به زودي در گزارشي برنامه هاي دولت در زمينه اجراي طرح دوركاري در سال جديد تهيه و عملكرد دستگاه‌ها در سال گذشته در اين زمينه اعلام خواهد شد.

وي با اشاره به انتقال و جابه جايي 20 هزار نيرو در سال 89 به شهرستان ها با شرط تبديل وضعيت و ارايه خدمات تشويقي به آنان نيز گفت: انتقال نيرو به تهران، تبديل وضعيت و استخدام در تهران وجود ندارد.

معاون رئيس جمهور در ادامه اعلام كرد كه ما 14 برنامه براي انتقال نيرو در دست داريم كه اجراي اين 14 برنامه با قوت و قدرت ادامه خواهد يافت و به زودي گزارشي در رابطه با عملكرد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در سال 89 در اين خصوص اعلام مي‌شود.

وي همچنين درباره وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي هم اظهارداشت: نيروهاي شركتي و قراردادي وارد شده در دستگاه ها و نيروهاي حجمي بايد در قالب تعاوني ساماندهي مي‌شوند و واسطه نيز حذف شوند.

فروزنده در ادامه نظام جامع آموزش كاركنان دستگاه ها را مورد اشاره قرار داد و بيان داشت: بايد در بخش آموزش برنامه ريزي انجام شود تا مدرك نوع دوم يعني مدرك معادل متناسب با سابقه و تجربه به كاركنان داده شود.

وي خاطرنشان كرد كه نيروهاي مازاد دستگاه ها با اولويت جابه جايي و انتقال نيروها به سازمان زندان ها انجام خواهد گرفت.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در خاتمه ميزان افزايش دستمزد و حقوق كارمندان دولت را منوط به تصويب لايحه بودجه 90 كرد.


استخدام كارمند تهران ممنوع
اخبار روزنامه ها