احتمال افزایش 8 درصدي حقوق كارمندان دولت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   03 خرداد 1390-24 May 2011بازدید 2197


احتمال افزایش 8 درصدي حقوق كارمندان دولت


لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در حاشیه جلسه یکشنبه شب هیات وزیران درباره افزايش حقوق كارمندان گفت‌: با توجه به سقف اعتبارات ارائه پيشنهاد برعهده معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور است كه پس از بررسي اعتباراتي كه مجلس اختصاص داده در دولت مطرح و مصوب مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی با بيان اينكه افزايش حقوق كارمندان بيشتر از 6 درصد خواهد شد، تاكيد كرد: بحث افزايش 8 تا 8.5 درصدي مطرح شده، اما بايد منتظر ماند و ديد كه در دولت چه ميزاني افزايش مصوب مي‌شود.

فروزنده در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره برخي اظهارنظرها مبني براينكه افزايش حقوق كارمندان بايد براساس تورم باشد چيست، خاطرنشان كرد: در قانون مديريت بحث افزايش حقوق كارمندان براساس تورم و اعتبارات مصوب در بودجه است كه اعتبارات مصوب در دل خودش نرخ رشد متناسب با تورم را ديده است كه با اين حساب افزايش حقوق كارمندان بر مبناي اعتبارات خواهد بود.


احتمال افزایش 8 درصدي حقوق كارمندان دولت
اخبار روزنامه ها