حقوق کارمندان استخدامی بعد از سال88 افزايش می يابد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   13 خرداد 1390-03 June 2011بازدید 2846


حقوق کارمندان استخدامی بعد از سال88 افزايش می يابد


معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به مصوبه افزايش حقوق کارکنان استخدام شده بعد از سال 1388 گفت: اين ميزان افزايش براي همه کارکنان يکسان نيست و به تناسب شرايط آنها از 50 تا 150 هزار تومان متفاوت است.

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت اين مقام مسوول سال گذشته از مصوبه افزايش نزديک به 150 هزار توماني حقوق کارمنداني که بعد از سال 1388 به استخدام دولت درآمده‌اند خبر داده بود اما با اجراي اين مصوبه، بررسي‌ها نشان داد که چنين افزايش حقوقي براي بسياري از کارمندان ياد شده محقق نشده است.

لطف‌الله فروزنده درباره سازوکار افزايش حقوق کارکنان استخدام شده پس از سال 1388 اظهار داشت:‌ با توجه به نوع و شرايط استخدام و اينکه تفاوت تطبيق حقوق آنها با مبلغ مورد نظر چه ميزان باشد، براي برخي از کارمندان اين افزايش حقوق از 70 تا حداکثر 150 هزار تومان متفاوت است.

به گفته وي، اين افزايش حقوق استخدام شدگان بعد از سال 88، با حقوق کارکناني که در اسفندماه 1387 استخدام شده‌اند و شرايط يکساني دارند، تطبيق داده و در نتيجه مابه التفاوت آن پرداخت مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در عين حال تاکيد کرد که ممکن است اين افزايش حقوق امکان دارد با تطبيق انجام شده با مستخدمان قبلي، کمتر از 50 هزار تومان نيز باشد.


حقوق کارمندان استخدامی بعد از سال88 افزايش می يابد
اخبار روزنامه ها