وضعيت فرزندان شهدا کارورز به استخدام رسمی در دستگاه های دولتی تبدیل می شود

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   23 خرداد 1390-13 June 2011بازدید 3816


وضعيت فرزندان شهدا کارورز به استخدام رسمی در دستگاه های دولتی تبدیل می شود


معاون تعاون امور اجتماعي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان گفت : تبديل وضعيت بيش از 350 نفر از فرزندان شهداي کارورز به صورت استخدام رسمي به پايان رسيده است .
به گزارش خبرگزاري آريا، پاکاري معاون تعاون و امور اجتماعي سازمان بنياد استان در خصوص اشتغال فرزندان شهدا در سال 1389 گفت: از جمله اقدامات قابل توجهي که با پي گيري هاي بنياد و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني و در سايه همکاري دستگاههاي ذيربط استاني جهت ساماندهي اشتغال فرزندان عزيز شهدا صورت گرفت تبديل وضعيت بيش از 350 نفر ازفرزندان کارورز بوده که به لطف خداوند با انعقاد قرارداد در دستگاهها از وضعيت کارورزي خارج شده و به استخدام درآمدند وي يادآور شد آنچه در اين اقدام از اهميت برخوردار بوده اينکه حدود 300 نفر از اين عزيزان با مدرک ديپلم در راستاي برنامه توانمندسازي بنياد وارد دستگاهها شده بودند که الحمداله تعداد قابل توجهي از اين عزيزان ارتقاء تحصيلي يافته و يا در حال تحصيل در مراکز آموزش عالي مي باشند. پاکاري در ادامه افزود در سال 1387 تعداد فرزندان کارورز در دستگاهها حدود 515 نفر بودند که با پي گيري هاي انجام شده و استخدام اين عزيزان در حال حاضر تنها 25 نفر فرزند شهيد به عنوان کارورز در دستگاهها مشغول مي باشند که با توجه به قوانين مربوطه در کوتاه مدت و قبل از اتمام دوره کارورزي تبديل وضعيت و استخدام مي شوند.


وضعيت فرزندان شهدا کارورز به استخدام رسمی دستگاه های دولتی تبدیل می شود
اخبار روزنامه ها